Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO www.auto-era.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy "Regulamin Korzystania z Portalu Internetowego www.auto-era.pl" określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu o nazwie www.auto-era.pl.
 2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z portalu www.auto-era.pl powinna przeczytać, przyjąć do wiadomości i zaakceptować warunki niniejszego regulaminu. Każde odwiedziny na stronie uważa się za akceptację regulaminu.

§2 DEFINICJE

Użyte w "Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego www.auto-era.pl" sformułowania oznaczają:
 1. Portal - oznacza portal internetowy www.auto-era.pl.
 2. Zasoby Portalu - oznaczają udostępniane w ramach portalu materiały (teksty, ilustracje, itp) na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym regulaminie korzystania z portalu internetowego www.auto-era.pl.
 3. Korzystanie z zasobów Portalu - oznacza, że każda osoba ma możliwość nieodpłatnego dostępu do zasobów Portalu.
 4. Użytkownicy - Osoby korzystające z Portalu.
 5. SMS - usługa "Short Message Service" świadczona w standardzie GSM.
 6. SMS Premium - oznacza SMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS Premium operatorów GSM.
 7. SMS zwrotny - SMS wysłany przez Partnera do użytkownika Serwisu jako odpowiedź na SMS Premium.
 8. Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom zasobów portalu.
 9. PDF Premium - odpłatna usługa dostarczania użytkownikowi plików PDF o rozszerzonej zawartości w stosunku do zawartości dostępnej na stronach portalu.

§3 ZASOBY SERWISU

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów portalu www.auto-era.pl wyłącznie na własny użytek. Wykorzystywanie tych zasobów w celach komercyjnych w jakiejkolwiek formie bez zgodny właściciela portalu jest zabronione.
 2. Odpłatne usługi udostępniane na zasadach SMS-Premium oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§3 KORZYSTANIE Z USŁUG PORTALU

 1. Ta strona używa cookies (ciasteczek). Korzystanie z portalu oznacza akceptację cookies.
 2. Korzystanie z zasobów portalu jest nieodpłatne, za wyjątkiem wydzielonych usług, dostępnych po wysłaniu SMS Premium.
 3. Korzystanie z usług SMS Premium jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu firmy Dotpay S.A. oraz niniejszego regulaminu portalu www.auto-era.pl. W ramach tej usługi dostarczany jest znacznie rozszerzony zestaw danych technicznych konkretnego wybranego przez użytkownika modelu samochodu. Przykładowy zestaw danych znajduje się tutaj. W niektórych modelach samochodów mogą wystąpić niewielkie braki danych, co wynika z faktu ich nie ujawnienia przez producenta.
 4. Usługa SMS Premium umożliwia zapłatę za pojedynczy plik PDF Premium z danymi modelu samochodu poprzez wysłanie SMSa.
 5. Cena jednego SMS-a, a co za tym idzie pojedynczego pliku PDF Premium z danymi wynosi 2,46 zł brutto.
 6. Usługa SMS Premium działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.
 7. W celu pobrania pliku PDF Premium z danymi modelu za pośrednictwem usługi SMS Premium należy wysłać na numer 72068 wiadomości SMS o treści AP.AUTOERA. W odpowiedzi na wysłanego SMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS zwrotny z kodem dostępu do usługi.
 8. Otrzymany kod upoważnia do jednorazowego pobrania pliku PDF Premium z danymi wyłącznie jednego wybranego przez użytkownika modelu samochodu z bazy portalu www.auto-era.pl.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. www.auto-era.pl oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby portalu, są zbierane i redagowane w najlepszej wierze, z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego portalu, jednak publikowane w portalu treści i dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela portalu lub autorów artykułów.
 2. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług właściciel portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z portalu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w portalu.
 3. Na www.auto-era.pl nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.
 4. www.auto-era.pl nie odpowiada za brak dostępu zasobów portalu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 5. www.auto-era.pl zastrzega sobie prawo do podawania na stronie portalu numeru IP użytkownika.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal www.auto-era.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłączenia portalu internetowego www.auto-era.pl bez podawania przyczyn takiego działania.
 8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw www.auto-era.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 9. Jeżeli został pominięty zapis, który powinien być ujęty w niniejszym regulaminie, użytkownik portalu nie może tego wykorzystać w żaden znany sposób przeciw twórcom i właścicielom portalu. Akceptując ten regulamin użytkownik przyjmuje wszystkie zasady niniejszego regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone - AUTO-ERA - 2002-2024 ; Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu